PROJECTE PER A UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A CERVIÀ DE TER (2005)


L´objecte del projecte era resoldre un habitatge unifamiliar aïllat en un solar de geometria rectangular de 18,80m x 38,30m i un desnivell de 3m entre front i fons de parcel·la.

Es plantejava una volumetria que acceptés la direccionalitat del solar, assentada al terreny assimilant el desnivell topogràfic, beneficiant-se de l´orientació, els vents dominants i les vistes.

La casa s´estructurava segons quatre murs rectes que organitzaven dues peces interrelacionades. Una d´elles contenia els espais nobles i l´altre els serveis.

Entre la peça servidora i la servida hi havia un espai interior amb tractament exterior: l´escala, que funcionava com a veritable vertebrador del projecte i de la vida que en ell s´esdevindria.

Es tractava d’un projecte que accentuava la reflexió entre la intimitat i la relació amb l´exterior.

El client no la va acceptar i va proposar un edifici més “orgànic” que finalment va desestimar executar.

imatges