HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A GIRONA (2009-2011)


La ubicació a la vessant sud de la muntanya de Montjuïc marca decididament, des de l’inici, el caràcter del projecte, obrint-se cap a les vistes i l’assolaiement favorable i reservant-se al carrer d’accés.

El desenvolupament d’una planta en “L” permet rebre els primers raigs de llum del matí i gira l’esquena a l’orientació oest. Aquesta disposició s’aprofita per crear una transparència entre les dues ales, que permet dotar de diferents graus de privacitat l’interior.

La volumetria compacta i reservada és l’evolució d’un treball amb els Clients, que volien una casa que optimitzés les obertures per intrusió.

La distribució consta de tres nivells:

L’intermig, a peu pla amb el carrer, conté l’aparcament, el rebedor i el seu equipament, una biblioteca i un apartat de convidats amb dos dormitoris i bany.

El superior, conté la sala, el menjador, la cuina, el dormitori principal i equipament. Una escala exterior penjada dóna accés a la coberta plana.

La planta inferior, a peu pla del jardí, conté un espai de cuina d’estiu lligada al porxo.

L’envolvent epitelial de façana és d’obra de fàbrica vista armada passant. Aquesta disposició constructiva permet reduïr ponts tèrmics i conseqüentment controlar la demanda energètica a l´hivern.

imatges