PROJECTE PER UN AUDITORI A LA PLAÇA IMPERIAL TARRACO DE TARRAGONA (ETSAB 1995)


Equipament de gran tamany amb dos grans problemes per resoldre: exteriorment, la inserció d’un volum tan gran en ple teixit urbà, tot fent parella amb un edifici reconegut arquitectònicament com és el dels jutjats de l’arquitecte Alejandro de la Sota, i, interiorment, la resolució d’un programa d’espais de diferents tamanys i privacitats.

Primer exercici de la carrera on vaig emplear nuclis específics servidors i espais servits. Per resoldre el canvi d’escala entre el macro-volum i la plaça vaig introduïr una caixa per l’accés que, juntament amb la seva rampa, produia una transició de l’escala del peató a l’interior immediat, a tota altura.

M’interessa en particular d’aquest projecte la claredat en la disposició dels paquets de funcions i els recorreguts interiors entre ells, articulats com a passejos que permeten entendre per dins la complexitat del programa. Esment particular es mereix l’ala semi intersticial que, en el soterrani, esdevé el foyer, i que amb el seu pati assoleix una relació amb grau d’intimitat amb el carrer, funcionant al mateix temps com a sortida d’emergència de l’auditori.

imatges