EDIFICI DE 28 HABITATGES A GIRONA (2006-2010)


Des de l’inici vaig plantejar el projecte com un exercici de plàstica, amb l’objectiu d’oferir una alternativa a les façanes convencionalment planes que escenifiquen les nostres ciutats, de teixit compacte.

Sense materials luxosos, com un bloc petri tallat en brut, s’ha pretès deixar esculpida a la ciutat una altra opció, que sempre havia pensat possible, que permeti la interacció entre l’espai privat domèstic i el carrer, amb els filtres de transició necessaris aportant també riquesa al patrimoni urbà.

Tot plegat en el context de sempre: la rigidesa dels planejaments urbans en zones on preval l’alineació a vial i l’estratègia de les promotores privades on la seva màxima és el rendiment immobiliari.

imatges