PROJECTE D´UN ALBERG PER A PEREGRINS PER AL CAMÍ DE SANTIAGO A CASTRILLO DE POLVAZARES (ETSAB 1994)


Primer exercici de la carrera on l’edifici no ocupava la totalitat del solar. La primera vegada que com a estudiant d’arquitectura m’enfronto a aquesta situació. Amb aquests exercicis s´aprèn a solucionar les relacions i la proporció entre buit i ple, apareix el pati i s’ha de resoldre com a espai exterior positiu.

En aquest equipament es va optar per dividir el programa en tres volums, aparentment independents. Es col·locaven perimetralment fent façana a carrer, de manera que al seu interior es creava un pati format pels propis edificis. L’estable, l’ala de dormitoris i l’aula d’estar, aquest últim amb un gran foc al voltant del qual m’imaginava els peregrins compartint les experiències viscudes. Vaig elevar la peça dels dormitoris respecte la rasant per establir una relació de filtre i així no tancar totalment el pati al carrer.

imatges