PROJECTE PER A UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A VILABLAREIX (2002)


La parcel.la de 296.64m², geomètricament trapezoidal i sense topografia considerable. Donada l’absència d’especial interés en l’entorn físic, el projecte treballava en major mesura les relacions que, amb el jardí i la orientació, optimitzessin els espais interiors de la casa. El procés del projecte va madurar de la voluntat d’equilibrar un reduït pressupost amb el programa de major qualitat possible.

La Clienta demanava fonamentalment: “ un producte funcional i de poc manteniment i un garatge per a un cotxe”. El joc volumètric manifestava explicítament un posicionament vers la idea de qualificar el jardí en funció de la millor orientació possible. Dos cossos maclats en perpendicular. El primer arrelat al terreny, revestit amb pedra de Sant Vicenç, per allotjar la zona de dia. El segon, muntat en perpendicular al seu llom, revestit de xapa de zinc, volant més on calia generar porxo, allotjant la zona de nit. Interiorment la casa s’articulava per una faixa central d’escala-banc, particularment integrada als espais, alhora connectant i funcionant de filtre.

La Clienta finalment va desestimar fer-se l’habitatge per raons personals.

imatges