4 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA A SANT JULIÀ DE RAMIS (2005)


Primer treball professional. L´encàrrec, de promoció privada, consistia en resoldre quatre petits habitatges en una zona de creixement urbà de petita dimensió. La tipologia en filera aconsellava, per cost, realitzar quatre vivendes iguals: de sis metres de crugia i tan sols onze metres de longitud. El solar tenia la particularitat de tenir davant una zona de qualificació verd privat, i per no sobrepassar l´alçada reguladora màxima l´aparcament havia de programar-se en soterrani.

 

Amb aquest plantejament es va afrontar el projecte considerant dues premisses: l´espai domèstic de la planta de dia havia de ser diàfan, per aconseguir la major sensació de volum possible, i s\'havia de treballar la secció per aconseguir el grau d´intimitat necessària en una vivenda en la que la planta de dia estaria a cota de carrer.

imatges