PROJECTE PER A UN PETIT HOTEL AL PASSATGE MÉNDEZ VIGO DE BARCELONA (1993)


Primer projecte de la carrera. Es tractava de resoldre un petit edifici aïllat, amb programa hoteler, en un passatge de Barcelona caracteritzat per la presència de petits palauets que en configuren la façana. La idea generadora del projecte va ser la decisió d'ubicar la cafeteria a la coberta de l´edifici, enlloc de a la planta baixa, atesa la petita dimensió de l´equipament, per disfrutar de les vistes i oferir una terrassa i una piscina pels clients.

La resolució d´un bloc compacte d´habitacions donant a orientació est, des de la planta baixa fins l´última, va constituïr un criteri estructural i d´instal·lacions eficaç. Aquesta façana, íntegrament d´habitacions, és composada amb un sistema de control de radiació i llum solar, per mitjà de lames verticals. El tester de l´habitació que dóna a façana del passatge, permet incloure el rètol publicitari de l´hotel.

imatges