PROJECTE PEL MUSEU FORTUNY (ETSAB 1997)


Únic museu projectat a la carrera, per a acollir l’obra artística del pintor Marià Fortuny Marsal, en el singular emplaçament de la plaça de la Gardunya, darrera el mercat de la Boqueria de Barcelona.

El fet que el solar fos allargat i coincidís amb la trajectòria del passatge lateral sud de la plaça de sant Josep (mercat de la Boqueria), em va suggerir la idea d’un museu -recorregut-, que en realitat començaria des de la mateixa Rambla de les flors.

Per reforçar aquesta idea vaig col·locar l’accés a l’edifici al tester, que feia façana amb el passatge, com si fos una boca que convidés a no desviar el passeig, generant el final de trajecte. Un cop dins no volia aturar aquest moviment i vaig organitzar el petit edifici que s’ens demanava de forma que la visita fos de dalt a baix.

Volia que l’edifici fos com una làmpara, un focus lluminós, de la plaça, de manera que vaig pensar-ne la pell de vidre premsat en tota l’alçada dels vuit nivells.

Vaig plantejar la planta com un temple perípter, amb cel·la interior, i vaig dividir la planta en tres sectors. A la cua un gran ascensor-muntacàrregues, el nucli d’accessos vertical. Al sector davanter situaria els espais a doble altura, il·luminats naturalment, per exposar les escultures. Al sector central de la planta disposaria unes capses o cel·les tancades, que el visitant havia d’atravessar, i que podien contenir les peces d’art més petites i delicades, de forma que aquestes es poguessin il·luminar molt controladament. A banda i banda d’aquestes celes dues escales-façana que permetien anar baixant i recorreguent de forma rítmica els diferents espais museístics.

La fonamentació en pendent de l’edifici estava aprofitada per ubicar un petit auditori per a conferències.

imatges