HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A PERALADA (2017-en construcció)


Habitatge unifamiliar aïllat

 

projecte: 2017

execució: 2017

 

Projecte d’habitatge unifamiliar aïllat de planta baixa i pis. El requisit de la Propietat era el temps d’execució, que havia de ser menor a un any. A més, s’havia d’aprofitar que el constructor és del ram de la paleteria. Es va optar per un sistema de murs de càrrrega de termo-argil·la i SATE, per tal de treballar amb un únic full de tancament. L’aïllament per l’exterior aprofita la inèrcia tèrmica. La casa s’està executant-se a bon ritme i en els plaços demanats.

 

col·laboradors:

càlcul d’estructures : Oriol Palou

enginyer d’instal·lacions : Josep Bellmàs

constructora: Construccions i Reformes Costa Brava, S.L.

imatges